СВЕШТЕНСТВО

Илија Марковић
Софроније Поповић
Самуило Марковић
Мојсије Лукић (1759)
Јован Јефтић и Самуило Даниловић (1760)
Јован Симеоновић (1761)
Манојло Николајевић (1764)
Димитрије Георгјевић (1769)
Тодор Јовановић (1773)
Павле Игњатијевић (1775)
Манојло Милутиновић (1776-1811)
Јован Максимовић (1811-1842)
Павле Анђелић (1817-1829)
Мојсије Миланковић (1827-1846)
Симеон Јовановић (1829-1843)
Павле Стаматовић (1846)
Павле Николић (1848)
Атанасије Поповић (1867-1879)
Стефан Чобанић (1880)
Стефан Јовић (1881-1900)
Јован Јеремић (1900-1930)
Живојин Тедић (1931-1953)
Димитрије Мратинковић (1954-1971)
Веселин Пурић (1973-1974)
Бранислав Поповић (1974-1987)
Зоран Танасковић (1987-1989)
Часлав Маринковић (1989-2000)
Велизар Живановић (2000-2015)
Јован Милановић (2015- )